Контакт

Адреса/ Address:

Алеја Св. Саве 24
Босна и Херцеговина
78000 Бања Лука, РС

Телефон/ Phone:

+387 51 222 210

Факс/ Fax:

+387 51 222 510

Рјешењем Министарства информисања Републике Српске број 01-672-1/00 од 11.10.2000. јавно гласило БУКА Бања Лука, са сједиштем у улици Романијска 4 уписано је у регистар јавних гласила под редним бројем 383. Магазин није ослобођен пореза на промет.

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.