Објављен податак о званично одјавлјеним грађанима БиХ у прошлој години. Највише их је отишло у Нјемачку.

Према подацима Агенције за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине у 2017. години, 3.489 особа је одјавило боравак у Босни и Херцеговини, то јесте трајно се одселило са ових простора.

Elvir Padalović / 11. јун 2021

 

Ови подаци објављени су у документу "Миграциони профил 2020 " које је објавило Министарство безбједности БиХ. Оно што с еможе закључити јесте да је пандемија успорила овај тренд али не у некој претјераној мјери.

Једини подаци о емиграцији за Босну и Херцеговину који се могу користити као статистика емиграција по годинама су подаци које води  Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине  о  броју  особа које  су  се  одјавиле из евиденције о  пребивалишту  и  боравишту  држављана Босне и  Херцеговине ради исељења у друге државе. 

Другим ријечима стварна слика много је гора од ове званичне.

Према њиховим подацима, у 2020. години, 3.489 особа  је  одјавило  боравак  у  Босни  и  Херцеговини.17  Када  се  посматра  полна  структура  подједнак  је  број  мушкараца  и  жена  који  одјавлјују  боравак  у  Босни  и  Херцеговини  (1.748  мушкараца и  1.740 жена).


Оно што забрињава јесте добна структура. 

Чак 46%  особа које су одјавиле боравак у 2020. години су испод 35 година старости (1.645 особа). 

 

 

 

Ови  подаци  не  могу  бити  показатељи  тренда  емиграције  из  Босне  и  Херцеговине,  јер  не  представљају свеукупне податке о исељавању из БиХ, али указују на то да су најчешће земље  дестинације  за  емигранате  из  Босне  и  Херцеговине  земље  Европске  уније,  првенствено Њемачка  и  Аустрија,  а  затим  Словенија  и  Хрватска.  

Такођер,  видљиво  је  да  су  подједнако  заступљени и мушкарци и жене, као и да значајан број дјеце и младих емигрира.

На основу билатералних споразума о  запошљавању које је Босна и Херцеговина  закључила са  Словенијом  и  Њемачком,  велики  број  радника  се  запошљава  у  овим  земљама  посредством  Агенције за рад и запошљавање БиХ, међутим доста њих одлази и у властитом аранжману. 

Тако, према  подацима  Агенције  за  рад  и  запошљавање  БиХ  о  запосленим  држављанима  БиХ  у  земљама  с  којима  БиХ  има  потписан  споразум  о  запошљавању,  закључно  са  новембром  2020. године у Републици Словенији се запослило 6.618   држављана БиХ, а у Савезној Републици Њемачкој 533  држављана БиХ  (односи се се само на медицинске раднике у СР Њемачкој), што  је  укупно  7.151  особа.  

Примјетан  је  пад  броја  држављана  БиХ  у  овој  години који  се запошљава посредством Агенције за рад и запошљавање БиХ обзиром да је у 2019. години тај број износио 15.264, што се може приписати мјерама које су увеле многе земље у свијету због ситуације узроковане пандемијом Цовид‐19. 

 

 


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.